جاسمین گرین

Natural Is Magnificent

ویژگی ها:

مقاوم
در برابر خش

مقاوم
در برابر باکتری

مقاوم
در برابر ضربه

مقاوم
در برابر لک

مقاوم
در برابر اسید

کاربردها:

پله ا

دیوار
فضاهای داخلی

دیوار
سرویس بهداشتی

آشپزخانه

کف
فضاهای داخلی

کف
سرویس بهداشتی

حمام

جاسمین گرین